एकपाली तपाईं रोबोट हो या मान्छे जान्नु जरूरी हुन्छ।